Compost trùn quế Biochar

Compost trùn quế Biochar

Compost trùn quế Biochar

Mời liên hệ

Compost trùn quế Biochar là sản phẩm mới trộn giữa biochar và trùn.

Sl

 

----------------------------------------------

Mời liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GFR

Địa chỉ: Nhà ông Trường, thôn 4, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Hotline: 0973.263.318 - 0967.351.293

Email: Gfrvietnam.com@gmail.com

Website: www.gfrvietnam.com